ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက် ၂၀၂၂

ပူနွေးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ– "ဘယ်မှာနေချင်သလဲ" ဆိုတဲ့ ပူနွေးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ– "ဘယ်မှာနေချင်သလဲ" ဆိုတဲ့ ပူနွေးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ–

ဉာဏ်ပညာနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ မသန်မစွမ်းသူများအတွက် နေအိမ်ရွေးချယ်စရာများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာကြည့်ပါ။

ထပ်ဖတ်ပါ......

ဘလော့ဂ် ဟီရို ရုပ်ပုံ

 

ဉာဏ်ပညာနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ မသန်မစွမ်းသူများအတွက် ရရှိနိုင်သည့် နေအိမ်ရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးကို ရှာဖွေကြည့်ပါ။ "ဘယ်မှာနေချင်သလဲ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့မှာ ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ အိမ်ရာရွေးချယ်စရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်ယူပါ

ဒီတင်ဆက်ချက်ရဲ့ မှတ်တမ်းကို ကြည့်ဖို့ အခု မှတ်ပုံတင်ထားပါတယ်။  https://attendee.gotowebinar.com/register/3423606954522120716

 
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.