သူရဲကောင်းရုပ်ပုံ

ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်ပါ

စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့် သင့်လျော်မှုအတွက် နံရံ ၈ နာရီမှ ၄:၃၀ ပီအမ်အကြား ၂၀၈-၃၅၃၃ ခေါ်ဆိုပါ။

အထွေထွေအချက်အလက်များအတွက် သို့မဟုတ် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး ညှိနှိုင်းရေးမှူးတစ်ဦးကို ရှာတွေ့ရန် အဆက်အသွယ်
(၈၈၈) ၉၇၇-၇၀၃၀ သို့မဟုတ် နံရံ ၈ နာရီမှ ၄:၃၀ ပီအမ်အကြား customerservice@personcenteredservices.com ၉၇၇-၇၀၃၀ သို့မဟုတ် customerservice@personcenteredservices.com။

စာရင်းသွင်းပြီးသားဖြစ်ပြီး ညနေ ၄:၃၀ ပီအမ်နဲ့ နံရံ ၈ နာရီကြား အရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်ဆိုရင် (၈၃၃) ၂၀၀-၀၆၇၈မှာ ဆက်သွယ်ပါ။

If you have any concerns about compliance, fraud or confidentiality regarding our staff please call our confidential, anonymous compliance hotline at (833) 200-0205.

To anonymously call with other questions, concerns or issues, please contact our anonymous line at (866) 324-2460.

 

တို့၏ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆက်သွယ်ပါ -

 

Stacy Blair – Associate Vice President, Care Coordination, (716) 291-9131.

Jennifer Clark – Regional Director, East (Cayuga, Genesee, Livingston, Monroe, Ontario, Orleans, Seneca, Wayne, and Wyoming counties), (585) 297-3862.

• Nayithe Jlowayski : ဒါရိုက်တာ မွန်ရိုး၊ (၅၈၅) ၂၉၇-၈၃၈၆

• Emily Klotz – Director, Monroe, (585)-259-2138.

• Michele Lowes : ဒါရိုက်တာ မွန်ရိုး၊ (၅၈၅) ၆၈၉-၇၂၈၇

• Elizabeth Norcott – Director, Cayuga, Ontario, Wayne, Seneca, (315) 466-1850.

• Ardeen Raglan : ဒါရိုက်တာ ၊ Genese, Genese, Genese, Rleans, Orleans, Woming, Woming, (၇၁၆) ၉၅၄-၇၀၃၆

Shauna Parkinson – Regional Director, West (Erie and Niagara counties), (716) 294-1143.

• အေမီ ဂေါဂယ် - ဒါရိုက်တာ ၊ နီအာဂရာ၊ အဲရီ၊ (၇၁၆) ၉၅၄-၉၂၃၁

• Kellie နား - ဒါရိုက်တာ အီရီ၊ (၇၁၆) ၉၅၄-၆၃၆၉

• Bridgette Meyer - ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒါရိုက်တာ၊ ၇၁၆) ၂၉၄-၁၁၄၂

• Jessica Pluff – Director, Erie, (716) 954-9299.

• Kris Toth : ဒါရိုက်တာ ၊ အဲရီ၊ (၇၁၆) ၂၉၄-၁၀၁၁

Sherry Johnson – Regional Director, Southern Tier (Allegany, Cattaraugus, Chautauqua, Chemung, Schuyler, Steuben, and Yates counties), (716) 954-6322.

• Kila Cook - ဒါရိုက်တာ၊ ကက်တရာအူဂတ်စ်၊ အယ်လီဂန်နီ၊ စတီဗင်၊ (၅၈၅) ၂၉၇-၈၄၅၀

• Scott Este : ဒါရိုက်တာ ၊ အဲရီ၊ ချောက်တူကူ၊ (၇၁၆) ၇၉၆-၃၆၄၉

• Diane Kaffman : ဒါရိုက်တာ ၊ အီရီ၊ (၇၁၆) ၂၇၇-၇၄၈၂

• Carrie Strawder - ညွှန်ကြားရေးမှူး ၊ ချောက်တူကူ၊ ကတ္တရာဂတ်စ်၊ (၇၁၆) ၉၅၄-၂၄၉၃

 

For Media Inquiries and Sponsorship Opportunities: Contact communications@personcenteredservices.com or John Moscato, Director of Marketing and Communications, at (716) 572-6408.

 

ယခု အဆက်အသွယ်

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.