သူရဲကောင်းရုပ်ပုံ

သင့်အခွင့်အရေးကို သိရှိပါ

ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု ညှိနှိုင်းရေးတွင် ပါဝင်သည့်အခါ သင့်အခွင့်အရေးများကို သင်ယူပါ။

 
 

သင့်အကောင်းဆုံးဘဝကို အသက်ရှင်ခွင့်ရှိပါတယ်။

 

ဉာဏ်ရည်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ မသန်မစွမ်းသူများသည် အခွင့်အရေးများရှိကြသည်။ ဂရုစိုက် ညှိနှိုင်းရေးမှူးတွေက ဒီအခွင့်အရေးတွေကို မသေချာဘူးဆိုရင် ဒီအခွင့်အရေးတွေကို ညွှန်ပြဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။

 

ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု ညှိနှိုနှိမ်နင်းမှုရရှိသည့်အခါ အခွင့်အရေးရှိပါသည်-

သင်လိုချင်တဲ့ ဘဝအပေါ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး ဗဟိုအချက်အချာကျတဲ့ စီစဉ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ပါဝင်ဖို့

ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ထားသော ကျန်းမာရေးအချက်အလက်၏ သီးသန့်နေရေးနှင့် လုံခြုံမှုအတွက်

သင်၏ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အသိဉာဏ်ရှိရှိ ဆုံးဖြတ်ချက်များချရန် လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်

မည်သည့်ဖော်ပြထားသော အခွင့်အရေးများ၊ ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်များ၊ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု သို့မဟုတ် ကုသမှုအစီအစဉ်များနှင့် နေရာချရန် သို့မဟုတ် အလုပ်ထုတ်ရန် အစီအစဉ်များကို ကန့်ကွက်၍ ဆွဲဆောင်ရန်

အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များ– သင့်ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်မှု ညှိနှိုင်းရေးမှူးနှင့် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ကို ရွေးချယ်ခြင်း

အသိဉာဏ်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ မသန်မစွမ်းသူများနှင့်အတူ အလုပ်လုပ်နေသည့် အတွေ့အကြုံ ၁၅ နှစ်ကျော်ရှိသူ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဗဟိုဌာနမှ စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲရေး ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ရေချယ်လ် မာတင်ထံမှ သင်၏အခွင့်အရေးများနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ပိုမိုသိရှိပါ။

 

Know Your Rights: The Life Plan

Learn more about your right to choose who you invite to your Life Plan meeting. Hear from Karen Keyes, Associate Vice President of Program Operations, an expert on the Life Plan process.

 
 

သင့်ဘဝကို အကောင်းဆုံးဘဝနဲ့ ဆက်သွယ်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်မှု ညှိနှိုင်းရေးမှူးများသည် ဉာဏ်ရည်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ မသန်မစွမ်းသူများကို ကြီးမားသော အရင်းအမြစ်ကွန်ရက်တစ်ခုသို့ လွှဲပြောင်းပေးကြသည်။ တစ် ဦး ချင်း စီ နှင့် မိသားစု များသည် သူ တို့ လိုအပ် သော ထောက်ပံ့ မှု ကို ရရှိ နိုင် ရန် သေချာ စေသည် ။

ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု ညှိနှိုင်းရေးအတွက် မည်သူအရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်းနှင့် လူအားလုံးကို သူတို့ရထိုက်သည့် အံဝင်ခွင်ကျထောက်ပံ့မှုများပေးဖို့ မည်သို့ရည်စူးကြောင်း ပိုမိုသိရှိပါ

 
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.