קריסטי מוסקטו

MAB Member

קריסטי מוסקטו היא מנהלת מעורבות קהילתית ברשת האם של WNY. בנה מקבל תיאום טיפול באמצעות שירותים המתמקדים באדם. קריסטי חברה במועצת שירותי התמיכה המשפחתית וכיום היא יושבת הראש המשותפת שלה. כמו כן היא מכהנת בוועדת ההסכמה מדעת של השירותים המרוכזים. קריסטי מחויבת לסייע בשיפור התקשורת למשפחות.

 
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.