תמונה של גיבור

משאבי קלט/DD ותמיכה

אנחנו כאן כדי לעזור! שירותים המתמקדים באדם מוקדשים לחיבור אנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית (I/DD) להזדמנויות בקהילות שלהם. חפש מידע ומשאבים שימושיים עבור יחידים, משפחות וספקים.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.