ခရစ်စတီ မော်စကာတို

MAB Member

ခရစ္စတီ မော်စကာတို သည် ဒဗလျူအန်ဝိုင် ၏ မိဘ ကွန်ယက် မှ လူ့ အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာ စေ့စပ် ညှိနှိုင်း မှု မန်နေဂျာ ဖြစ် သည် ။ သူမ ၏ ကလေး သည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဗဟို ဝန်ဆောင် မှု များ မှတစ်ဆင့် ပြုစု စောင့်ရှောက် မှု ညှိနှိုး မှု ကို လက်ခံ ရရှိ သည် ။ ခရစ္စတီ သည် မိသားစု ထောက်ပံ့ မှု ဝန်ဆောင် မှု ကောင်စီ ၏ အဖွဲ့ဝင် တစ် ဦး ဖြစ် ပြီး လက်ရှိ တွင် ၎င်း ၏ တွဲဖက် ဥက္ကဌ ဖြစ် သည် ။ သူမ သည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဗဟို ဝန်ဆောင် မှု များ သတင်း အချက်အလက် ကော်မတီ တွင် လည်း တာဝန် ထမ်းဆောင် သည် ။ ခရစ္စတီသည် မိသားစုများနှင့် ဆက်သွယ်မှုတိုးတက်စေရန် ကူညီပေးရန် ရည်စူးထားသည်။