פטי ריזו

MAB MEMBER

פטי ריזו הוא אחיו של אדם המקבל שירותים עבור הפרעת ספקטרום האוטיזם שלו ועל מחלת נפש.  היא מורה לחינוך מיוחד ורכזת מעבר ב-Bemus Point CSD.  פטי הייתה תומכת באנשים עם מוגבלות התפתחותית כל חייה.  היא מאמינה שלספק לכל האנשים הזדמנות ללמוד, לעבוד ולשחק זה הדבר החשוב ביותר שקהילות יכולות לעשות.

 
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.