ג'וזף בול

MAB Member

ג'ו בול ואשתו לינדה מתגוררים בטונוונדה, ניו יורק והם הורים לאדם עם מוגבלות התפתחותית. ג'ו הוא חבר הנהלה עם הורה להורה של מדינת ניו יורק. הוא היה חבר בוועדת קן יון לחינוך מיוחד במשך כ-17 שנה. ג'ו זכה בפרס SUNY על תרומותיו לתמיכה במכללת באפלו סטייט.

 
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.