בי ג'יי סטאסיו

MAB Member

BJ Stasio הוא נשיא מועצת המנהלים של האגודה לסנגור עצמי של מדינת ניו יורק (SANYS), תפקיד שאליו הוא נבחר על ידי חבריו התומכים העצמיים ועמיתיו ברחבי ניו יורק. הוא גם מועסק על ידי OPWDD למעלה מ-20 שנה, עובד על תכנון, סוגיות הצבעה והגדרה עצמית וחינוך. בנוסף, הוא כיהן במועצת המנהלים של הפדרציה הלאומית לקהילות צודקות במערב ניו יורק, מועצת המוזיאון להיסטוריה של המוגבלות, ויש לו ארגון ללא מטרות רווח, Buffalo Racin', המתמקד בהערבת אנשים עם מוגבלויות במירוצי 5K. BJ היה מעורב באופן פעיל עם סנגור ישיר OPWDD במהלך משבר בריאות הציבור הזה מטעם SANYS, המייצג את הקולות של תומכים עצמיים ברחבי מדינת ניו יורק.

 
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.